Kaya ating isaalang-alang ang paggamit at ilagay sa tamang oras at dapat rin ito ay mau limitasyon.. Sanggunian. SISTER B.: Nakikinig ako kapag nagdarasal ako! Ang paggamit ng oras ay dapat nakabatay sa halaga ng pagagamitan nito dahil kailanman ang nasayang at nawalang oras ay di na maibabalik. Alam kong tutulungan ako ng Diyos. 2. Pagtutugma ng profile sa aktibidad. Nangangako na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Isulat sa workbook na ito o sa ibang papel. Photo Courtesy of CBS News. Countdown timer. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. 50.2 ORAS. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Giit ng mga pulis, paiiralin pa rin nila ang maximum tolerance at gagamitin lang daw ang mga yantok sa tamang paraan at layunin. My Foundation: Principles, Skills, Habits (Ang Aking Saligan: Mga Alituntunin, Kasanayan, at Gawi), “Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos; oo, masdan, ang araw ng buhay na ito ang araw para sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain.”. Subalit maaari natin itong gamitin, aksayahin, o ibigay sa iba. Kung mauupo ka at makikinig, sasabihin ko sa iyo ang sikreto ko. Magsimula sa pinakamahalagang gawain at isunod ang iba pa na nasa listahan. Tuwing umaga, ilista ang mga gagawin. Lagyan ng “1” ang pinakamahalaga, lagyan ng “2” ang kasunod, hanggang matapos. Mangakong gagawin ang lahat ng iyong makakaya. Kaya, sa tulong ng listahan at ng Espiritu, nagagawa ko ang mahalaga, Kofi. KOFI: Naku, Sister Benkosi. “Don't worry, I'm sure you'll be fine, but eventually everyone runs out of time.” -Tony the Talking Clock (Don’t Hug 3. Pagkatapos ay kumikilos ako. At nakikinig ako. KOFI: Ayos ‘yan, Mamma Benkosi. Kung hindi ninyo mapapanood ang video, i-assign sa mga group member ang mga role mula sa script at ipabasa ito. Nagrereport ako sa Ama sa Langit. You can change your ad preferences anytime. Matagumpay po kayo sa inyong pamilya at negosyo. • Maging maingat sa paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan sa bahay sa lahat ng oras. Kapag magawa ang tamang paggamit ng nebulizer, mabisa itong paraan para matanggap nang maayos ang gamot. Karaniwang nirerekumenda ng mga duktor ang paggamit ng nebulizer sa mga may asthma, COPD, o iba pang sakit sa baga. This is a campaign for time management and wanted to help others to know and learned the importance of time managing. Madaling araw ako gumigising. Krring, krring, krring. Last Update: 2020-10-07 Usage Frequency: ... sa tamang paggamit ng facebook. SISTER B.: Tama ka! Pagkuha ng mga hindi tamang reading. Gusto kong gumawa at maglingkod nang mas mabuti. Kung minsan may nababago. SISTER B.: Iho, binigyan tayo ng Diyos ng magandang regalo—ang ating panahon. Gusto ko ang kapanatagang iyan. Papaanong gumagana ang Alti & Baro. KOFI: Paano ninyo nalalaman kung ano ang uunahin? • Hindi ba’t nakakapukaw ng atensyon ang bawat tunog ng orasan? SISTER B.: Hindi mo gagawin ang mga bagay na hindi mahalaga, Kofi. Ang panahong ginugugol sa trabaho linggu-linggo ng pangkaraniwang empleado sa Canada, batay sa 25,000 trabahador na sinurbey. “Ang Kaloob na Panahon” (Walang video? Pagkuha ng mga tamang reading. Manalangin na mapatnubayan. Gusto kong gamitin ang aking oras. Damhin ang Kanyang pagmamahal. Gugulin natin ito sa bagay na pinakamahalaga. Gawain 1: 24 oras Panuto: Gumawa ng isang pie graph na magtatala kung paano mo ginagamit ang 24 oras. 8 MINUTO Nakakagulantang kung ikaw ay himbing na himbing sa pagtulog o hindi kaya ikaw ay nasa malalim na pagmumuni-muni Ang maaaring kasunod ng kilos ay pagmamadali o pagkataranta kung paano hahabulin ang oras ng pagpasok sa paaralan o trabaho dahil mahuhuli ka na sa takdang oras. Ayon kay Domingo, mahalaga namang maprotektahan ang mga pangulo sa lahat ng oras pero hindi dapat mabalewala ang tamang proseso at batas. Marami po akong ginagawa. Magsikap nang husto. KOFI: Kaya ba lagi ninyong nalalaman kung sino ang paglilingkuran ninyo? Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Hoy gising! Kung minsan pumapasok sa isip ko ang mga pangalan o mukha ng mga tao. Makinig. Palitan ang mga value ng oras, buwan at araw gamit ang + at - Light. Gagamitin mo ang iyong oras sa paggawa ng mahahalagang bagay. Hindi sa ating emosyon, sa tamis ng dila o galing ng pagpapaliwanag, bagkus ay sa pamamagitan ng isang matalinong pag-iisap at maingat ng pagsasaliksik ng mga bagay-bagay at kung paano nagamit ang oras sa tama ang magiging basehan ng tunay na paggamit ng oras. Tik tak tik tak. Magsimula Ngayon. ... paggamit ng oras. At pasasaiyo ang Diyos kung mabuti ang iyong hangarin. Ibaluktot ang mga Dalangin ko na ang Diyos ay “[ilalaan] ang [aking] pagganap.” Sinabi iyan sa 2 Nephi 32. Sa komunikatibong pamamaraan ng pag-aaral ng wika ay magkapantay na isinasaalang-alang ang kayarian o anyo at mensahe o kahulugan ng wika para matamo ang kakayahang komunikatibo na ang layunin ayon kay David Wilkins ay magamit ang mga angkop na salita o wika sa wastong pamamaraan sa tamang mga tao at sa tamang oras at lugar. Marami sa atin ay nahihirapan sa wastong paggamit ng mga salita. Si Haria Minsan, may isang hari at Nagpapasalamat ako sa Kanya. English. Hindi nakaka kain sa tamang oras. Nilalagyan ko ng “1” ang pinakamahalaga, at ng “2” ang kasunod. Yung iba pa ay umaabot sa punto na nalilimutan na nila talaga kumain dahil sa paglalaro ng gadget dahil hindi nila napapansin ang oras o tinatamad na silang kumain dahil sa gadget. 1 talking about this. Naglingkod kayo at natulungan ang marami, gaya ko. KOFI: Parang simple lang gawin pero mahirap din. ang oras sa paglago ng ating wika. Pag-activate ng stopwatch. SISTER B.: Kofi, nasa iyo ang lahat ng oras. Gamitin ang lakas ng mga binti, at hindi ng likod, sa pagbubuhat. Sa tuwing tayo ay nagkakasakit, nais lamang natin ay ang agarang paggaling. Ang panahong ginugol, sa average, ng mga taga-United Kingdom na apat na taóng gulang pataas, sa panonood ng TV araw-araw noong 2011. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Paano n g a ba ang tamang paraan ng pag-gamit ng social media? Ginawa ba ni Sister Benkosi ang mga bagay na ito? Isa pa, ang wastong paggamit ng oras ay isa sa mga magandang estratehiya sa matiwasay na buhay. Narito ang limang step o hakbang na magagawa mo kada araw para mahusay na magamit ang iyong oras. Ang mga ito ay dapat mahahalagang gawain para sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, o para sa simbahan o paglilingkod sa pamilya—hindi lang basta gawaing-bahay. At napapanatag ako, Kofi, at natutulog na ako. SISTER B.: Oo, Kofi. PAMAMAHALA SA KOFI: Hello, Sister Benkosi. MGA LAYUNIN: a. Natutukoy ang mga mensaheng napapaloob sa kwentong "Si Haria". Modyul 12: Pamamahala sa Paggamit ng Oras By: Ms. Jo Marie Nel C. Garcia 2. 3. a. Trabahong-bahay b. Pagkain c. Pahinga/ Pagtulog d. Pageehersisyo e. Pagpapalit ng mga setting ng oras. “Ang panahon ang siya lamang puhunan dito sa lupa. Basahin ang bawat isa. Bakit ang panahon o oras ay isa sa mga pinakadakilang kaloob ng Diyos? Ngunit may mga bagay na dapat tayong isaalang – alang upang bumuti ang ating kalagayan. Nabigasyon sa ruta. PAMAMAHALA SA TAMANG PAGGAMIT NG ORAS • Hoy Gising! Nagpapakasipag ako, at panatag ako. Ang gabay na ito ay binuo para sa mga mag-aaral, mga magulang o tagapangalaga at ang gurong tagapagdaloy upang magsilbing patnubay sa tamang paggamit ng modyul. Pagkatapos tinitingnan ko ang listahan ko. Ngayon, alam na ninyo kung paano ang tamang paggamit ng cellphone, at kung anu ang mga positibo at negatibong epekto nito sa ating buhay. Nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan. Sa oras na hindi natin kayang maapula ang mga apoy, tinuruan din tayo ng araling ito na humingi ng tulong sa mga ahensya tulad ng Bureau of Fire Protection o (BFP). Sa panayam sa Good Times ng Magic 89.9, iginiit ni Chin na ang tanging mali lang na ginawa niya ay wala umano sa tamang oras o lugar ang pagsasalita niya tungkol sa usapin ng blackface na napunta din sa Black Lives Matter sa di kalaunan. Itinuro ang alituntuning ito sa iyong pamilya. Paggamit sa stopwatch. See our User Agreement and Privacy Policy. Magsisi. Paggamit sa timekeeping ng GPS. Sa guro ay nagagamit ang balbal na salita. Itinatanong ko kung ano pa ang mas mapagbubuti ko. ORAS. Sa ilang produkto, dapat kang umihi sa stick sa loob ng isang eksaktong oras, halimbawa sa loob ng eksaktong limang segundo, walang labis o walang kulang. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. M O D Y U L 1 2 PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS GROUP (insert group name) 9 - Charity 2. Naglabas ng guideline ang Department of Education (DepEd) para sa tamang bilang ng oras ng paggamit ng computer ng mga mag-aaral na sasailalim sa online learning mode ngayong wala pang face-to-face na klase dahil sa COVID-19 pandemic. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. John A. Widtsoe (1954), 214. paggamit ng oras. KOFI: Pero paano po, Sister Benkosi? Sundin ang tamang posisyon sa pagbuhat para maiwasan ang pananakit ng katawan. “Ang maiisip ko lang na maling ginawa ko is hindi tama ‘yung platform at oras nu’ng gusto kong sabihin. Pagkatapos inililista ko ang gagawin ko sa araw na iyon. Sa Date ikaw ang nagse-set ng buwan, araw at taon. Kasabay nito, nagrereseta ang duktor ng akmang gamot para sa sakit na nararanasan na gagamitan ng nebulizer. Ano ang natutuhan mo mula kay Sister Benkosi? "Ang Wastong Pamamahala ng Oras" by 4th Group THIRD YEAR DALTON STUDENTS Batch 2013-2014 Misamis Oriental General Comprehensive High School, Cagayan de Oro City, Region X Made: 11-21-13 1:06 AM. Pagse-set ng dalawahang oras Tuwing gabi, magreport sa Ama sa Langit sa panalangin. At nagdarasal ako na bigyan ako ng lakas at karunungan. Nagpapatulong sa Kanya sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Ang paggamit at paglalaro ng sobra gamit ang gadget ay nagiging sanhi ng pagkalimot sa tamang oras ng pagkain. Sinasabi ko sa Kanya ang nangyari sa maghapon. Upang baguhin ang format ng kung paano idini-display ang oras, tingnan ang Pagpapalit ng mga unit. guro, punongguro at opisyales ng Sangay ng Marikina sa tulong na rin ng mga validators mula sa Philippine Normal University. English. Kadalasan, dumarating ang mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng sunod-sunod na gawain na kailangan nating gawin at matapos sa itinakdang araw. Lagi kayong maraming nagagawa. MODYUL 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS 2. Ang pamamahala sa paggamit ng oras o tinatawag na time management sa ingles ay ang wasto at akmang paraan ng paggamit ng oras ng isang tao sa makabuluhan at importanteng gawain na kung saan ay dapat na paglaanan ng panahon at enerhiya. Ang oras ang isa sa mga bagay sa mundo na hindi mo na maaaring ibalik pa kaya nararapat lamang na planuhin ang paggamit ng oras upang hindi masayang ito. Mahalaga ang bahaging ito ng ating medikasyon dahil dito nakasalalay kung tayo nga ba ay papunta sa paggaling o sa karagdagang sakit ng pangangatawan. Ito ay tulad na lamang ng tamang pagkonsumo ng gamot. ... Nabigasyon sa POI. Bago ako matulog, nagdarasal ako. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Pangalawa, ang tamang pag-inom ng pills kung first timer po kayo ay sa unang limang araw ng … Hindi natin ito mapabibilis, mapababagal o mapahihinto. b. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng oras. Looks like you’ve clipped this slide to already. Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok, Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9, Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay, Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10, Kasipagan, pagpupunyagi,pagtitipid at wastong pamamahala sa pag iimpok, No public clipboards found for this slide. Para i-set ang petsa: Sa Time-Date, piliin ang Date. Nagbibihis ako at naghihilamos. Watch more in iWantTFC Umani rin ng batikos mula sa health workers ang pagbabakuna sa ilang PSG dahil sila rin ang una sa priority list ng gobyerno na makakatanggap ng COVID-19 vaccine. Pagpapanatili ng Operator at Driver ng kaukulang ventilation sa loob ng PUV unit; 4. Idinadagdag ko sila sa listahan ko. Sa Ingles ng Grade 6 ay ... Kailangan din ng tamang kasanayan sa paggamit ng wika. PAGGAMIT NG Ang buo nating buhay ay kontrolado ng oras. Di ko alam kung paano n’yo ito nagawa. c. Naisasagawa ang pie graph na nagpapakita ng porsiyentong sinasakop ng bawat gawain sa loob ng isang araw. Magtanong. Kung ikaw ay dapat na umihi ng direkta sa pregnancy test stick o kit, dapat na siguraduhing sinusunod mo ang mga tagubilin ng paggamit ng produkto, depende sa uri ng test kit. Tinitingnan ko ang number 1 at sinisikap na gawin muna ito, pagkatapos nito ay ang number 2. Maganda iyon. Alam ko na pinag-iibayo Niya ang mga nagawa ko. PAGGAMIT NG ORAS Hoy Gising! PAMAMAHALA SA TAMANG. Nagtatanong ako. Marami ka pang gagawin! Gawin ang hakbang 1: Ilista ang iyong gagawin para bukas. Pag-aaksaya ng Oras… Mañana Habit – ito ay ang pagpapabukas ng gawain Paggamit nito nang walang katuturan ng dahil sa mga “distraction” hal: dota, FB, etc. Sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na iba ang gawin ko. Modyul 12: Pamamahala ng Oras 1. May Feedback Ka Ba Tungkol sa Pahinang Ito. Nagdarasal ako para malaman ang kalooban ng Diyos. Madalas kong madama ang Kanyang pagmamahal. Hindi bat nakakapukaw ng atensyon ang bawat tunog ng orasan? Hindi maayos na paggawa ng iskedyul Sobrang pag-aalala – may mga taong pinapangunahan ng takot at … SISTER B.: Sige na, iho. 1. Hindi natin ito nakikita, naririnig, o nadarama. Matalinong Paggamit ng Oras My Foundation: Principles, Skills, Habits (Ang Aking Saligan: Mga Alituntunin, Kasanayan, at Gawi) “Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos; oo, masdan, ang araw ng buhay na ito ang araw para sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain.” Lagyan ng tsek ang mga kahon kapag nakumpleto mo ang bawat gawain: Ginagawa ang mga step o hakbang na ito sa araw-araw para magamit nang mas matalino ang iyong oras. Pagsunod sa tamang pag-disinfect ng mga PUV unit. Kapag may katanungan ang mga group member, tulungan na sila mismo ang makahanap ng sagot. Gamitin ang sumusunod na kategorya. Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Halina at baybayin natin ang ilan lamang sa mga pamamaraan upang maibalik natin ang katinuan sa internet. Idagdag ang mga pangalan ng mga taong paglilingkuran. MODYUL 12: English. technique ay atin ding natutunan. Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS 1. Iniisip ko kung sino ang paglilingkuran ko. 4 NA ORAS. Dagdag pa rito, ang tamang paggamit ng fire extinguisher sa pamamagitan ng P.A.S.S. Kulang talaga ang oras ko! Patuloy na ginagawa ang naunang foundation principle o saligang alituntunin. Isaalang-alang natin ito, at huwag nang maupo na nakahalukipkip ang mga kamay, na nagsasayang ng oras.”, Brigham Young, sa Discourses of Brigham Young, sel. Nakikinig ako. • Nakakagulantang kung ikaw ay himbing na himbing sa pagtulog o hindi kaya ikaw ay nasa malalim na pagmumuni-muni • Ang maaaring kasunod ng kilos ay pagmamadali o pagkataranta kung paano hahabulin ang oras ng pagpasok sa paaralan o trabaho dahil mahuhuli ka na … SISTER B.: Gusto mo bang malaman? Human translations with examples: proper use of, mistakes made, tamang paggamit, in the right time. Kailangan kong magtrabaho at paglingkuran at tulungan ang aking pamilya … at magpraktis ng football. Para mapabilis ang pagtukoy kung ano nga ba ang dapat gamitin, isa sa mabisang paraan ay pag-aralang mabuti ang mga bahagi ng pananalita. Nagkakaisa ang Palasyo at CHR na hindi katanggap-tanggap ang pamamalo ng yantok sa pagpapatupad ng health protocols. Pagsunod sa tamang pagdistansya sa loob ng PUV sa lahat ng oras;3. Contextual translation of "sa tamang paggamit ng" into English. Mayroong walong bahagi ng … Ano nga ba talaga ang oras? Lagyan ng numero ang una mong mga priyoridad. Bukod sa mga disinfecting agents, pinapayagan din ang paggamit ng UV light; 5. Makinig sa Espiritu. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. on proper use of facebook. Makinig. Ang oras ay isang misteryosong bagay. Kumusta po kayo? … Kung gagamitin sa tamang paraan, magdudulot ito sa inyo ng dagdag na kaginhawahan, kaluwagan, at kasiyahan. Magtakda ng mga mithiin. TAMANG POSISYON KAPAG NAGBUBUHAT KALIGTASAN SA TAHANAN 1 Lumapit sa bagay na nais buhatin. Sa mga pagkakataong walang available na health workers sa inyong lugar, ganito po ang tamang paggamit ng Oral Contraceptive Pills: Una, siguraduhing hindi kayo buntis bago uminom ng pills. PAGTUGON NG MAG-AARAL AT GURO NG SENIOR HIGH SCHOOL SA PAGGAMIT NG CELLPHONE SA BAMBAN NATIONAL HIGH SCHOOL Isang Tesis Para sa mga Faculty ng Bamban National High School Bamban San Clemente, Tarlac Bilang Pagsunod sa Alituntunin ng Senior High School Grade 11 TECH VOC Jocelle Mae Bermudez Edmar Garcia John Benidick Acop October 2016 DULOT NG … Basahin ang kasunod na pahina.). Modyul 12 pamamahala sa paggamit ng oras 1.